REINIGEN VAN GRANEN EN ZADEN

 

Reinigen met de trommelzeef

Deze machine wordt meestal gebruikt voor het verwijderen van grovere en zwaardere voorwerpen welke met de soortelijk gewicht graanvoorreiniger niet uit het graan  verwijderd zijn. Gebruik in hoofdzaak bij grotere volumestromen variërend van 20 tot 250 ton/per uur. De door ons aangeboden trommelzeven gaan tot 80 ton/per uur.

 

De zeven zijn in verschillende perforaties beschikbaar in rondgat en langgat uitvoering. Als zeven komen zowel rondgat als langgat zeefplaten in aanmerking, tevens worden ook zijdegaas (nylon) en draadzeven gebruikt. Voor de zeefreiniging fungeren meestal borstels welke een of meer slaglijsten vervangen of worden gecombineerd.

 

Deze machines hebben zeefkorven welke niet meedraaien, de rotors met slaglijsten draaien. De zeefkorven hoeven niet altijd rond te zijn, er zijn ook 4-hoekige tot 6-hoekige trommelreinigers. De trommelzeven worden veel gebruikt bij bijvoorbeeld afleveren van geschoond graan, vrij van stenen en dergelijke, aan bedrijven welke deze granen verwerken via hamermolens, pletters enz. Deze zijn wel al voorgereinigd met de soortelijk gewichtreiniger.

 

Het arbeidsprincipe is eenvoudig, het product wordt direct in de zeeftrommel gebracht en door de slaglijsten tegen de zeef geslingerd, door de spoed van de rotor wordt het grove product of afval naar de uitlaat gevoerd.

 

Deze machines zijn er in vele uitvoeringen en voor diverse doeleinden:

a)     Als controlezeef, de grove verontreinigingen als stenen, metalen enz. worden uitgesorteerd.

b)    Als poetsmachine van grondstoffen, vuil, plantdelen, schalen enz.

c)     Uitzeven van zanderig materiaal voor de vermaling van reinigingsafvallen.

d)    Voorsichten van schroten, de grotere grondstofdelen worden uitgesorteerd.

e)    Uitzeven van product bij de maïskiemen verwijdering.

 

Voor landbouwers en veehouders welke zelf malen of pletten leveren wij een kleine trilzeef met een capaciteit van ± 4 ton/per uur welke voor of op de hamermolen of pletter kan worden gemonteerd en kan dienen als een controle- en veiligheidszeef.