Redlers

Redlers

Transport horizontaal in een gesloten trog, waarbij het product niet wordt beschadigd. Gootkettingtransporteurs of redlers worden als aanvoermogelijkheid veelal gebruikt bij elevatoren in de stortputten. Redlers verkrijgbaar in de typen KTG-30 – KTG-40 - KTG-60.
Tot 50 meter ver;
Hoge transportcapaciteiten tot 250 ton/uur;
Stabiele staalkettingen met sterke meenemers trekken het product naar de respectievelijke uitlaatopeningen;
Trogkettingtransporteurs kunnen met verschillende aandrijvingen en meerdere in- en uitlopen worden uitgevoerd;
Bij hoogteverschillen kunnen hulpstukken in 15º - 30º - 45º worden ingebouwd om deze te overbruggen.