Trommelreinigers en vlakzeven

De soortelijk gewicht reiniger, zie bovenstaande omschrijving, sorteert zwaar materiaal als zijnde metaaldelen, kluiten en dergelijke niet uit, welke dus met het gereinigde graan meegaan in de opslag. Om ook deze materialen, welke schade kunnen berokkenen, uit te sorteren wordt een trommelzeef of vlakzeef gebruikt met een capaciteit van reinigen die ongeveer gelijk ligt aan de gebruikte soortelijk gewichtreiniger. Dit wordt in alle gevallen bereikt daar de zeefdoorlaten van de trommel- of vlakzeef in het algemeen vrij groot zijn. Hierdoor valt het graan direct door de zeefdoorlaten en de grovere, zwaardere stukken worden uitgesorteerd. Is het graan slechts heel licht verontreinigd met o.a. stenen welke bij verdere verwerking schade kunnen aanrichten, bijvoorbeeld bij vermaling of pletten, dan kan bij de hamermolen of pletter een controlezeef worden voorgemonteerd.